Midden Delfland

Welkom bij de PvdA Midden-Delfland


Vrijheid, democratie, rechtvaardigheid, duurzaamheid en solidariteit zijn de idealen van de sociaaldemocratie.
Voor ons als Partij van de Arbeid staat daarbij het recht op een fatsoenlijk bestaan centraal. Een bestaan dat een volwaardige participatie in de maatschappij mogelijk maakt, met ruimte voor wie wil en waardigheid voor wie niet kan.
Dit dragen wij ook uit binnen de gemeente Midden-Delfland. Want de unieke combinatie van rozen rood en polder groen zijn een leidraad voor onze politiek in deze mooie gemeente.
Oog hebben voor mensen die het economisch en sociaal minder hebben en blijven werken aan het open groene gebied.

Samen leven en eerlijk delen!

De vakantie is aangebroken

Beste allemaal,

Een druk politiek jaar ligt achter ons. Hoogtepunt daarin was onder meer de gemeenteraadsverkiezingen. Een nieuwe raad, een nieuw College en diverse onderwerpen die nog steeds onze aandacht meer dan waard zijn.

Lees meer...

Zorgen bij de PvdA Midden-Delfland over de portefeuilleverdeling wethouders

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018, heeft de uitslag geleid tot een min of meer voor de handliggende keuze van een bestuur van  CDA en OGP. Aldus geschiedde en om een meerderheid te krijgen is de VVD gevraagd aan te sluiten. Daarmee was de coalitie gevormd. De afgelopen weken hebben ook de overige partijen kennis mogen nemen van het voornemen van dit nieuwe bestuur, bestaande uit CDA, OGP en VVD.

Lees meer...

Den Hoorn centrum ontwikkeling, “de eeuwige onvoltooide”…?

“Dat kan zo niet langer”, dacht ik, “en rond de gemeenteraadsverkiezingen 2018  heb ik me verdiept in deze, inmiddels twintigjarige geschiedenis  van de nieuwe supermarkt in Den Hoorn, die nog steeds niet is gebouwd. Ik heb daartoe met een paar (oud)betrokkenen over dit onderwerp gesproken. Om u niet te vermoeien met een twintigjarig relaas en om  de internetsite leesbaar te houden, volgt hieronder een samenvatting”.

Lees meer...

Info-avond zendmast Den Hoorn, een gemiste kans !?

Maandag 16 april jl. was er een informatieavond over de plaatsing van een zendmast op de kerktoren in Den Hoorn. Omdat het onderwerp de gemoederen in Den Hoorn al enige tijd bezighoudt, en ik als fractievoorzitter van de PvdA ook al de nodige correspondentie van tegenstanders had ontvangen ging ik met veel interesse naar deze avond. Eén van de ontvangen brieven was van een groep tegenstanders die hadden aangegeven dat een deskundige van hun kant niet in het ‘panel’ mocht en dat ze het daar niet mee eens waren.

Lees meer...

Overpeinzing na de gemeenteraadsverkiezingen!

Het kan u niet zijn ontgaan dat er de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 al weer achter de rug zijn.

Geen partijmensen meer op straat bij de supermarkt die u willen spreken, geen schending meer van de “ja/nee” sticker op uw brievenbus en geen banners en posters meer van partijleden die u in de straten en op pleinen vriendelijk proberen te verleiden op hun te stemmen.

Lees meer...

ONZE HARTELIJKE DANK!

handroosteam2018De PvdA Midden-Delfland bedankt haar kiezers voor hun stem en het vertrouwen in de fractie. We zijn tevreden met het resultaat, met twee partijen erbij had het voor ons ook anders uit kunnen pakken. We zijn er nog en we gaan met dezelfde inzet verder om sterker terug te komen bij de volgende verkiezingen. Wij zullen in de lijn van het sociaaldemocratisch gedachtegoed de onderwerpen die voor Midden-Delfland en u belangrijk zijn goed over het voetlicht brengen in de raad.

Fractievoorzitter Ellen Snethlage en haar team blijven dat doen op een eerlijke en doortastende manier en door het zoeken en vinden van steun bij de andere partijen.

Nogmaals dank aan al onze kiezers voor uw steun.pvda md2

Interview Tineke van Nimwegen

Bij de PvdA Midden-Delfland is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 al in het najaar van 2017 van start gegaan met “PvdA On Tour”: het op zaterdagochtenden bezoeken aan Maasland, Schipluiden, Den Hoorn en ’t Woudt. In de laatste weken voor de gemeenteraadsverkiezingen interviewen we een aantal mensen op de kandidatenlijst. 

Lees meer...

Zoek op deze website

Facebook PvdA

Twitter PvdA